Drop-in timar gjeld for éin person og for éi treningsøkt. Du får faktura på e-post, og nøkkelkort avtalar vi direkte.

Namn *
Namn
Kva dag skal du på drop-in?